Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Tartak Tyble

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Drewno Materiały tarte

Materiały tarte

 

Charakterystyka pozyskiwania materiałów tartych

 

Pod wspólną nazwą materiały tarte kryje się szereg produktów z drewna będących wynikiem piłowania podłużnego (przetarcia) drewna okrągłego na obrabiarkach ogólnie zwanych pilarkami, lub poprzez dzielenie podłużne i poprzeczne tak otrzymanych materiałów na części. W Tartaku Tyble produkcja tarcicy jest realizowana na pilarkach ramowych DTRa-63, tarcica boczna jest obrzynana do jednakowej szerokości na całej długości sztuki na obrzynarce podwójnej.

Zgodnie z PN-75/D-01001 tarcicę dzieli się według szeregu kryteriów przyjętych w produkcji i w obrocie. Przedstawiony poniżej podział odnosi się do tarcicy iglastej, jaka jest produkowana w Tartaku Tyble.

 

Według zasadniczych kryteriów podział tarcicy przedstawia się następująco:

 

a)w zależności od zakresu stosowania

- tarcica ogólnego przeznaczenia

- tarcica określonego przeznaczenia (przeznaczeniowa)

 

b)w zależności od stanu obróbki boków

- tarcica nieobrzynana

- tarcica obrzynana

 

c)w zależności od grubości

- tarcica nieobrzynana

- deski (grubość 16 mm do poniżej 50 mm)

- bale (grubość 50 mm do 100 mm)

- tarcica obrzynana

- deski (grubość 16 mm do poniżej 50 mm)

- bale (grubość 50 mm do 100 mm oraz pow. 100 mm dla szerokości pow. 250 mm)

- listwy (grubość 16 mm do poniżej 30 mm)

- łaty (graniaki) (grubość 16 mm do poniżej 100 mm)

- krawędziaki (grubość 100 mm do poniżej 200 mm)

- belki (grubość powyżej 100 mm do – bez ograniczenia)

 

d)w zależności od długości

- tarcica długa (długość 2,40 m i powyżej)

- tarcica średnia (długość 0,90 m do 2,30 m

 

e)w zależności od wilgotności drewna

- tarcica mokra (o wilgotności ponad 25%)

- tarcica załadowczo – sucha (o wilgotności ponad 20 do 25%)

- tarcica powietrzno – sucha o wilgotności ponad 15 do 19%)

- tarcica użytkowo – sucha (o wilgotności poniżej 15% odpowiadającej późniejszym warunkom jej użytkowania)

 

W zależności od jakości drewna oraz od jakości obróbki powierzchni tarcicę dzieli się na klasy jakości.

Dla desek i bali przewidziano cztery klasy jakości (od I (najlepsza) do IV) natomiast dla łat, krawędziaków i belek dwie klasy jakości (I i II).

W obecnych warunkach rynkowych tarcica krajowa nie różni się zasadniczo od tarcicy eksportowej. Dla każdego kontraktu są uzgadniane indywidualne kryteria w zakresie dopuszczalnych wad drewna i parametrów obróbki. Normy przedmiotowe stanowią jedynie element pomocniczy pozwalający na swobodne porozumiewanie się pomiędzy sprzedającym a kupującym.

 

Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

KONTAKT

(62) 784 51 19

(62) 784 51 77

fax

(62) 508 77 33

handlowy@tyble.pl

tartak@tyble.pl