Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Tartak Tyble

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Drewno Drewno sosnowe


Charakterystyka i właściwości drewna sosnowego

 

Sosna zwyczajna - Pinus Sylvestris L. Gatunek iglasty żywicorodny, twardzielowy. Przewody żywiczne w drewnie późnym, promienie drzewne niewidoczne, słoje roczne wyraźne na wszystkich przekrojach.obraz1m

Gatunek ten jest bardzo rozpowszechniony w całej Europie, szczególnie w północnej i w północno-wschodniej, aż do Syberii. Dobrze przystosowuje się do różnych warunków klimatycznych. Nie spotyka się jej tylko na terenach o klimacie wybitnie oceanicznym i w najbardziej na południe wysuniętych częściach Europy.

W Polsce sosna pospolita tworzy rozległe drzewostany na północ od linii Kraków – Tarnów – Przemyśl. Jest gatunkiem nizinnym, w górach rośnie do wysokości 600 mnp.

Na świecie występuje około 80 gatunków sosny.

 

Jest to drzewo dosyć szybko rosnące, osiągające wysokość do 30 m, a na korzystnych siedliskach ponad 40 m. Średnica pnia często przekracza 100 cm, w zwartych drzewostanach pień jest zwykle do 2/3 wysokości wolny od gałęzi.

Barwa drewna – biel żółtawobiały lub czerwonawobiały o szerokości 5÷10 cm, twardziel czerwonawożółta do brunatnoczerwonej.

Rysunek – dekoracyjny.

Zapach – w stanie świeżym aromatyczny, żywiczny.

Struktura – zwykle prosto włókniste, przyrosty roczne wyraźne, dobrze widoczna granica pomiędzy drewnem wczesnym a późnym.

Obróbka mechaniczna – drewno daje się łatwo przepiłowywać, strugać, frezować, szlifować, dobrze się skrawa i łuszczy wzdłuż włókien. Przy obróbce w innych kierunkach powstają często odłupy.

Suszenie – łatwe, dosyć szybkie, ze skłonnością do pękania i paczenia się. Skurcz całkowity w kierunku stycznym - 6,1÷9,8%, a w promieniowym - 2,6÷5,1%, wzdłuż włókien niewielki - 0,1÷0,6%.

Wykończanie powierzchni – dobre, jednak przy udziale drewna żywicznego utrudnione bejcowanie i lakierowanie.

Sklejanie – dobre.

Nasycalność – biel podatny na impregnację.

Wady drewna – zbieżystość, niecylindryczność, duża sękatość (w dolnych częściach pnia występuje duża ilość sęków nadpsutych i zepsutych, najczęściej głęboko zarośniętych, niewidocznych na pobocznicy kłody). W drewnie sosny występują liczne pęcherze żywiczne, pęknięcia, nieregularny przebieg włókien. Drewno jest podatne na zgnilizny, żerowanie owadów szczególnie w strefie bielastej. Mało odporne na występowanie sinizny.

Trwałość – twardziel trwała, biel podatna na zaatakowanie przez owady i grzyby.

Właściwości fizyczne – gęstość w stanie suchym - 300÷490÷860 kg/m3, po ścięciu - 750÷820÷850 kg/m3. Drewno cechuje dobra izolacja termiczna i akustyczna.

Właściwości mechaniczne – wytrzymałość na zginanie statyczne - 41÷100÷205 MPa, moduł sprężystości przyginaniu statycznym - 6900÷12000÷20100 MPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien - 35÷104÷196 MPa, na rozciąganie w poprzek włókien – 1,0÷3,0÷4,0 MPa. Udarność 1,5÷4,0÷13,0 J/cm2.

 obraz2m

Drewno sosny jest stosowane do produkcji oklein, sklejki, stolarki otworowej, podłóg, ściennych elementów elewacyjnych, konstrukcji budowlanych, podkładów kolejowych, mostów, stempli kopalnianych. Szerokie zastosowanie znalazło również w meblarstwie, stolarstwie, przemyśle płyt wiórowych i pilśniowych, w produkcji opakowań, jako materiał opałowy oraz w wielu innych dziedzinach. (Spława Neyman St. 2003).

 

Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

KONTAKT

(62) 784 51 19

(62) 784 51 77

fax

(62) 508 77 33

handlowy@tyble.pl

tartak@tyble.pl