Składowanie

Ze względu na właściwości higroskopijne drewna, wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze i wilgotności powietrza zbliżonej do warunków panujących w pomieszczeniu, gdzie będzie użyty jako materiał podłogowy. Przy dłuższym składowaniu zalecamy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.