Nagroda „w pełni zaradni"

WITAR Tartak Tyble Sp. z o.o. został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „W PEŁNI ZARADNI" - kapituła przyznała żółty znak kampanii społecznej – wyróżnik dobrej marki.

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu miało miejsce pod koniec listopada 2007 roku. Do konkursu przystąpiło aż 270 firm z całej Polski zatrudniających osoby niepełnosprawne i działających na otwartym rynku pracy. W konkursie nagrodzone zostały firmy odpowiedzialne społecznie, które stwarzają miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie to podkreśla naszą odpowiedzialność społeczną oraz pokazuje, że nie jesteśmy obojętni na potrzeby osób niepełnosprawnych.Kampania społeczna „W pełni zaradni" realizowana jest przez sześć osób niepełnosprawnych. Ich celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, które – podobnie jak oni sami – chcą i mogą pracować. Godło kampanii „W pełni zaradni" to dobry znak dla klientów, którzy wybierając oznaczone nim produkty, wspierają przedsiębiorców przychylnych osobom niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w Tartaku Tyble własnym przykładem –codzienną pracą i realizacją powierzonych codziennych zadań udowadniają, że osoby niepełnosprawne są dobrymi i pełnowartościowymi pracownikami.

Skład Kapituły konkursu "W pełni zaradni"

1. Małgorzata Augustyniak
2. Anna Dymna
3. Elżbieta Korczyńska-Jordan
4. Maciej Krzysztofik
5. Joanna Kowtun
6. Jacek Męcina
7. Sebastian Oprządek
8. Piotr Pawłowski
9. Katarzyna Rogowiec
10.Małgorzata Fus